Namjera naše naklade je pokazati Korake do zdravlja. Za tu priliku smo pripremili nekoliko objava i preuzimanje elektronske knjige “Najbolje od dijetetike” za sve liječnike, pacijente i osobe dobre volje. Ideja je na pozitivan način pokazati da put do zdravlja nije toliko težak ukoliko imate partnere i podršku. Rado ćemo podijeliti s vama naše spoznaje i iskustva stručnjaka. Na svakoj stranici imate mogućnost odabrati idući korak. Nadamo se da će ovo biti zanimljivo putovanje.

Pa, krenimo na put. Odaberite Korake do zdravlja.